Volksfeest Winterswijk

Namens TEC-Veiligheid in 2018, 2019 en 2022 als Veiligheidscoördinator opgetreden. Hiervoor in het voorbereidend traject bijdragen geleverd aan het veiligheidsplan en tijdens de uitvoering als veiligheidsadviseur de operationele leiding uitgevoerd.