Veiligheid detailhandel

Overwatch-advies.nl biedt een uniek programma voor de supermarkt. Het programma biedt
maatwerk met als doelstellingen:

  • Het veiligheidsbewustzijn van het management en het personeel in het algemeen te verhogen en binnen het eigen filiaal in het bijzonder;
  • Het personeel wordt handelingsperspectief geboden met betrekking tot de persoonlijke veiligheid en winkelveiligheid in het eigen filiaal;
  • Personeel krijgt inzicht en handvatten ter voorkoming van winkeldiefstal, winkeloverval en agressief gedrag. Hiervoor wordt het personeel gedurende een periode tijdens de eigen werkroutine gecoacht en begeleid.

Het totale programma wordt bij voorkeur uitgevoerd op de eigen locatie en de detailinhoud wordt
afgestemd op basis van de specifieke kenmerken van het betreffende filiaal (Veiligheidsscan en
analyse) en de wensen van het management.

Inhoud programma:

  1. Een inventariserend en verdiepend gesprek met de filiaalmanager, assistent filiaalmanager;
  2. Gesprekken “on the job” met afdelingsverantwoordelijken, vaste krachten en hulpkrachten;
  3. Een veiligheidsscan en analyse van het filiaal op het gebied van o.a. inrichting, werkprocessen, beleving personeel en aard/omvang klantenbestand;
  4. Een interactieve presentatie aan het personeel over persoonlijke veiligheid en winkelveiligheid;
  5. Een periode van “coaching on the job” waarbij het personeel tijdens de uitvoering van de eigen werkzaamheden begeleid en ondersteund werd met het toepassen van de gegeven tips en tools. Het programma wordt geboden in een periode van max 3 weken (afhankelijk van de grootte van het filiaal en het personeelbestand).