Crowdmanagement en crowdcontrol

Tijdens evenementen en activiteiten komen (grote) groepen bezoekers bij elkaar. Wanneer de publieksdichtheid (het aantal bezoekers per vierkante meter) te hoge waarden bereikt en er te weinig ruimte overblijft voor bezoekers om zich te bewegen of te verplaatsen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. In het gedrang kunnen grote ongelukken tot stand komen. Overwatch-advies.nl kan u adviseren over crowdmanagement-strategieën en manieren om bezoekersgedrag te beïnvloeden, te managen en te monitoren. Crowd management is een essentieel onderdeel van de veiligheid van bezoekers aan een evenement en richt zich op het managen van mensenmassa’s en mensenstromen. De context zal telkens verschillen en specifieke aspecten kennen per evenement; de basisprincipes van het managen van groepen bezoekers zullen echter in essentie telkens hetzelfde blijven. Crowd management is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding van een evenement. Crowdmanagement bestaat uit proactieve en voorbereidende processen. Deze processen kenmerken zich door publiek-private samenwerking en afstemming van werkzaamheden. De beschrijving van relevante crowdmanagementmaatregelen staat in het Veiligheidsplan deels verweven in andere onderwerpen maar mogelijk ook in een apart hoofdstuk. Crowdmanagement- en veiligheidsaspecten vormen een belangrijk bestanddeel van het vergunningsverleningsproces en de vergunningsvoorwaarden.

Enkele doelen van crowdmanagement zijn:

  • Het minimaliseren van risico’s;
  • Het beperken van zorgcontacten;
  • Het voorkomen en/of beperken van incidenten;
  • Het voorkomen van het ontstaan van onbeheersbare processen wanneer grote menigten zich gaan verplaatsen of verzamelen (bijvoorbeeld Overcrowding);
  • Het realiseren van een kwalitatief goed georganiseerd evenement.

De doelen van het crowdmanagement kun je onder andere bereiken door:

  • Het managen van mensenmassa’s (optimale verplaatsing en doorstroom, en voorkomen van te hoge concentratie van bezoekers op één locatie);
  • Het optimaal verdelen van de bezoekers over de beschikbare ruimten;
  • Het optimaal verdelen van bezoekers bij aankomst en vertrek;
  • Het veilig en efficiënt begeleiden van bezoekers bij een ontruiming;
  • Het creëren van beheersbare publieksstromen, bijvoorbeeld het voorkomen van crossflow.

(een crossflow doet zich voor als twee grote publiekstromen in tegenovergestelde richting willen bewegen en er gevaar op botsing en verdrukking kan ontstaan). Bij het formuleren van het crowdmanagementplan wordt gekeken naar het gehele evenementengebied en de gehele duur van het evenement, van het moment dat publiek arriveert tot het moment van vertrek. Onder crowdmanagement valt ook het tactisch inplannen van facilitaire voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, cameratoezicht en bewegwijzering, waarmee bezoekersstromen direct en indirect kunnen worden gestuurd. Ook sturing door middel van programmering valt onder crowdmanagement: zo kan bijvoorbeeld de verdeling van optredens over verschillende podia de druk per podium doen afnemen. Voor het kunnen toepassen van crowdmanagement is het hebben van inzicht in risicovolle situaties bij evenementen van groot belang. Met het verkrijgen van dit inzicht kan Overwatch-advies.nl u ondersteunen.