Medische hulpverlening


Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement of activiteit kunnen een of meerdere EHBO-posten vereist zijn. Ook kan de vergunningverlener als voorwaarde stellen dat er hulpverleners met specifieke expertise aanwezig zijn, bijvoorbeeld EHBO’ers met een extra aantekening, gespecialiseerde spoedzorg of een arts. Overwatch-advies.nl kan u faciliteren met de vereiste of gewenste kwaliteiten aan medisch personeel en bijbehorende uitrusting.