Veiligheidscoördinator

Om een evenement of activiteit veilig te laten verlopen is het aan te bevelen om een veiligheidscoördinator aan te stellen. De veiligheidscoördinator dient verstand van zaken te hebben en kan namens de organisatie beslissingen nemen als de veiligheid daarom vraagt. De veiligheidscoördinator kan een belangrijke rol vervullen bij de tot stand komen van het veiligheidsplan en dient de taal te spreken van de vergunningverlener en de hulpdiensten. Overwatch-advies.nl kan voor uw organisatie de rol van veiligheidscoördinator verzorgen. Onze veiligheidscoördinator:

  • Heeft veel kennis van alle veiligheidsonderwerpen binnen de evenementenwereld;
  • Is diplomatiek maar kan ook prioriteiten stellen en eventueel de operationele leiding nemen;
  • Spreekt de taal van de vergunningverlener en hulpdiensten (politie, brandweer en GHOR);
  • Kan de totale veiligheid van het evenement of activiteit organiseren.

Kortom onze veiligheidscoördinator is een deskundige op het gebied van de fysieke veiligheid binnen een steeds veranderende wereld en complexer wordende regelgeving. Hij ontzorgt u op het gebied van veiligheid zodat uw organisatie zich maximaal kan concentreren op de organisatie van het evenement.