RUD Zeeland

Gedurende 1 jaar heeft overwatch-advies.nl als projectleider het project “Implementatie Crisismanagement” vormgegeven. Hierbij bijgedragen aan de integratie van de RUD binnen de regionale crisisstructuur van de Veiligheidsregio Zeeland.