Reurpop

Namens TEC-Veiligheid in 2018, 2019 en 2022 als Veiligheidscoördinator opgetreden. Hiervoor in het voorbereidend traject het veiligheidsplan geproduceerd, en tijdens de uitvoering als veiligheidsadviseur het dagelijks bestuur ondersteund.